نرخ ثبت و تمدید کلیه دامنه به دلیل افزایش نرخ ارز و نرخ بین المللی دامنه علاوه به تلاش سیکا جهت کنترل و کاهش آن تغییر کرده است و کلیه قیمت ها را می توانید در سامانه مشتریان مشاهده نمایید. نرخ ثبت دامنه های .com در حال حاضر 11500 تومان میباشد.Thursday, April 21, 2011« برگشت

خدمات میزبانی و ثبت دامنه فناوری و تجارت سیکا